Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Brno - jih

Část regionu: Těšany

Obec: Opatovice u Rajhradu

První zmínka o obci je již z roku 1048, v zakládající listině kláštera rajhradského. Zde se píše, že Břetislav I., Achiles český , daroval osadu opatům břevnovským. Podle toho název osada opatoviců, lidí opatových. 800 let patřila obec pod správu duchovní, až v roku 1848 přešla pod správu světskou. Opatovice leží v rovině severovýchodně od Židlochovic. Východně od obce se zvedá mírná pahorkatina zvaná měnínská, na západní straně ohraničuje obec potok Dunávka, který se vlévá u Blučiny do Cézavy. Na západ k Rajhradu jsou zbytky lužních lesů. Dunávka zásobuje vodou propojené rybníky, ve kterých ještě dnes najdete škeble a mnoho druhů ryb.Na místě dnešního kostela sv. Karla Boromejského stála v 17. stol. kaplička postavená na památku let 1645-76, kdy řádil na Moravě mor, ale v Opatovicích nikdo nezemřel. Dnes žije v obci necelých 1 000 obyvatel. Většina jezdí za prací do Brna a okolí. Jedna z ulic nese jméno rodáka Františka Hořavy, akademického malíře a sochaře, který studoval mimo jiných u prof. Mařatky v Praze a v Paříži byl žákem A. Bourdelliho. Jeho díla najdete většinou v Brně a okolí.
Pro zlepšení životního prostředí byla do obce zavedena voda a plyn a v roce 2002 vybudována čistička odpadních vod a kanalizace. 


OÚ Opatovice, Velké Dráhy 152, 

PSČ 664 61, 

tel./fax: 05/47232433,

 e-mail:opatovice@manet.cz,

 opatovice@telekom.cz,

 www.opatovice.brnovenkov.obec.cz 

 

Zpět na mapu celého regionu Brno - jih