Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brdy-Příbramsko

Část regionu: Svatá Hora

Obec: Svatá Hora

Svatá Hora - První kaple P.Marie zde byla dle starobylého podání postavena r.1260 rytířem Malovcem. V 15. - 16. století  stála na tomto místě malá svatyňka s věží a se zvony. Do tohoto kostelíka byla v této době přenesena nynější milostná soška P.Marie, kterou od r.1348 uctíval v Příbrami v domácí kapli první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Svatyňku na Svaté Hoře střežili nejprve poustevníci. Nejznámější z nich je Jan Procházka z Nynburka, který zde byl v červnu 1632 uzdraven  ze slepoty.  V roce 1647 byla Svatá Hora svěřena řádu jesuitů. Ti zde byli 126 let -  do roku 1773. Za jejich působení  byla vystavěna a roku 1673 posvěcena ke cti P.Marie Nanebevzaté tato svatyně. Vše je pojato jako mariánský hrad. Vstupujeme do něho Pražskou branou, hlavní chrám je na malém nádvoří, které obepínají otevřené ambity se čtyřmi rohovými kaplemi, jež jsou tvořeny hlavním tajemstvím ze života P.Marie (kaple Mníšecká - Neposkvrněnému Početí, kaple Pražská - Zvěstování P.Marie, Březnická - Matce Boží Bolestné, Plzeňská - Zesnutí P.Marie).   V letech 1773 - 1861 vedli duchovní správu kněží pražského arcibiskupství.

V roce 1861 povolal pražský arcibiskup kardinál Bedřich Josef Schwarzenberg na Svatou Horu kněze  z  kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristy). Ti zde působili do 13.dubna 1950, kdy byli při potlačení  klášterů v naší vlasti násilně vyvezeni, a po 40 letech dekretem kardinála Františka Tomáška se opět k 1.3.1990 na Svatou Horu vrátili.   Hlavní pouť Korunovace se koná každý rok o třetí neděli po Slavnosti Seslání Ducha Svatého a druhá velká pouť v neděli po Slavnosti nanebevzetí P.Marie (po 15.srpnu).

Římskokatolická farnost Příbram, 

Svatá Hora č. 591, PSČ 261 80, 

tel.: 0306/26351 fax: 0306/24744

e-mail.: basilica@svata-hora.cz

www.svata-hora.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Zpět na mapu celého regionu Brdy-Příbramsko