Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brdy-Příbramsko

Část regionu: Rožmitál p.Tremšínem

Obec: Rožmitál pod Tremšínem

Rožmitál pod Tremšínem - v oblasti zvané Antiqua Civitas - dnešní Starý Rožmitál je možno předpokládat původní panské sídlo Buziců erbu černé kančí hlavy na zlatém štítě, předků pánů z Rožmitála. Odedávna tu stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže s objeveným gotickým portálem datovaným do let 1230 - 40.  V tomto období vznikl opodál na skalisku mezi bažinami hrad rodu pozdějších Lvů z Rožmitála.  Nejznámější z něho - pan Jaroslav Lev - podnikl známou diplomatickou cestu do západní Evropy z pověření krále  Jiřího z Poděbrad.  Dalšími držiteli - rodem Grasperků - byl hrad přestavěn v renesanční zámek a dnešní podobu dostal za éry  Pražského arcibiskupství.  Sama obec se vyvíjela z podhradí  a poddanského městečka se po získání různých výsad podstatně rozšířilo i vzdor zhoubným požárům.      Pamětihodnosti:  zámek, kostel sv.Jana Nepomuckého, farní kostel Povýšení sv.Kříže s varhanami z roku 1750, na něž hrával J.J.Ryba a farní hřbitov s jeho hrobem, pamětní deska vůdci selské rebelie v roce 1738 Bartoloměji Sadílkovi, muzeum s pamětní síní J.J.Ryby a heraldickou sbírkou 520 ks dřevořezeb městských a rodových znaků od Václava Kotrbatého, samorosty a práce z paroží od Jana Berana, raritou je unikátní model katedrály svatého Víta ze stébel žitné slámy od Karla Valenty, Rybova mohyla v lese za obcí Voltuší na místě jeho tragického skonu.   V současnosti má město Rožmitál 4 384 obyvatel a je sídlem mnoha tradičních i nových firem.

Veškeré informace obdržíte v kulturním středisku na tel. 0306 - 965339. Těšíme se na Vaši návštěvu.

MÚ Rožmitál pod Třemšínem, 

Náměstí 8, 

PSČ 202 42, 

tel.: 0306/965001 

fax: 0306/965035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Zpět na mapu celého regionu Brdy-Příbramsko