Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brdy-Příbramsko

Část regionu: Příbram

Obec: Muzeum Příbram

Okresní muzeum Příbram - největší hornické muzeum v ČR.  Muzeum je situováno v areálu historické Vojtěšské, Anenské a Ševčinské šachty. Unikátní Ševčinský důl, zařazený(?) r.1813 na místě středověké jámy ze 16.století, byl navržen do seznamu technických památek UNESCO.   Muzeum prezentuje vzácné mineralogické sbírky a nabízí možnost sfárat do podzemí a projet se důlním vláčkem Prokopskou štolou až k nejhlubší jámě revíru (1600 m). Mimořádně cenným exponátem je parní  těžní stroj z roku 1914 na dole Anna, památka tvořící součást expozice hornického muzea na Březových Horách.  Na odvalu Ševčinské šachty vznikl nevšední expoziční projekt. Na více než 180 m kolejí byla instalována důlní technika používaná v Rudných a Uranových dolech Příbram v 2. polovině 20.století.  Jednotlivé expozice prezentují historii hornictví a hutnictví v regionu a také báňský folklor.

Muzeum můžete navšívit: duben - říjen úterý - neděle v 9 - 17 hod., listopad - březen úterý - pátek v 9 - 16 hod.

Okresní muzeum Příbram, 

PSČ 262 02, 

tel.: 0306/26307 

fax: 0306/22566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zpět na mapu celého regionu Brdy-Příbramsko