Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brandýs n.Labem

Část regionu: Horní Počernice

Obec: Zeleneč

Zeleneč. Z dochovaných historických pramenů se počátky obce datují k r. 1316, ale podle posledních archeologických výzkumů bylo zjištěno osídlení již z tzv.dpby římské (1.až4. Po Kr.) Obec Zeleneč s místní částí Mstětice má 1363 obyvatel.

Zeleneč je moderní obec, je vybudována kanalizace, čistírna odpadních vod, vodovod, plynofikace a zavedeny telefony kabelovým vedením. V současné době se budují nové komunikace a chodníky, počítá se s dalším rozvojem, v plánu je výstavba 400 rodinných domů.

OÚ Zeleneč, PSČ 250 91                                     

tel.:02/81925192                                     

tel + fax: 02/ 81923196

Zpět na mapu celého regionu Brandýs nad Labem