Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brandýs n.Labem

Část regionu: Lhota

Obec: Lhota

Lhota. Obec se nachází v úrodném Polabí, na okraji rozlehlých borových lesů. První zmínka o ní pochází z r.1332, kdy patřila pod správu brandýského panství. Výhodné půdní a klimatické podmínky umožňují zemědělcům intenzivně pěstovat pod závlahou ranou zeleninu a brambory. Přes 80% katastru obce zaujímají lesy, což příznivě ovlivňuje životní prostředí. Východně od obce vzniklo po těžbě štěrkopísku v 60. a 70.letech jezero o ploše cca 25 ha, které je dnes hojně využíváno k rekreaci. Funkce rekreační je v obci převažující, slouží jí 160 rekr.objektů a k trvalému bydlení pouze 105 domů. V současnosti má obec 300 stálých obyvatel.

OÚ Lhota č.p.47, 

PSČ 277 14                                              

tel.:0202/871008  

Zpět na mapu celého regionu Brandýs nad Labem