Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brandýs n.Labem

Část regionu: Horní Počernice

Obec: Horní Počernice

Horní Počernice, město s 13 tis.obyvateli a rozlohou 1700ha bylo připojeno ku Praze v r.1974. Podle archeologických nálezů bylo území dnešních Horních Počernic osídleno od období neolitu, tedy asi 5 ti.let První písemný záznam je pak z r. 1088 a vztahuje se k Chvalům, jedné z částí Počernic. Právě Chvalská tvrz bývala  první zastávkou na cestě z Prahy na východ. tvrz později přestavěná na zámek stojí na nepřístupném pískovcovém skalnatém výběžku. Ve zdech zámku jsou dodnes patrné zazděné střílny a pod budovou jsou rozsáhlé sklepy a mnohakilometrové chodby. Za zmínku stojí i kostel sv.Ludmily, původní zámecká kaple, s barokním oltářem a zajímavými klenbami. vlastní město se dnes, po vypálení některých původních vesnic Švédy, skládá z Počernic, Svépravnic, Chval, Čertouz a Xaverova. Současné Horní Počernice jsou vedle rozsáhlé podnikatelské činnosti známé řadou rybníků, zelení, fotbalem, sokolskými tradicemi, chovem koní a kulturními akcemi jako je amatérský divadelní festival v přírodním divadle, a mnoha hudebními a společenskými akcemi na Chvalském zámku.

MÚ Horní Počernice, Jívanská 647, 

PSČ 193 00                   

tel.: 02/81922434   

fax: 02/81920093   

e-mail: tkaner.mu_hp@notesnet.cz

 

 

Zpět na mapu celého regionu Brandýs nad Labem