Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brandýs n.Labem

Část regionu: Čečelice

Obec: Čečelice

Čečelice. Patří mezi nejstarší obce okresu Mělník. První zmínka je na listině ze dne 29.3.1252. Jako nejstarší známý držitel Čečelic se uvádí rytíř Fabián z Čečelic. Ve středověku bývaly v Čečelicích tři tvrze. Ve středu obce stojí kostel sv.Havla, který byl postaven na konci 12.nebo na začátku 13.století jako románská stavba a byl postupně přestavován. Ve východní části věži se zachovala dvě dvojitá románská okénka nad sebou s osmihranným sloupkem a hlavicí s ornamentem. Ve středu obce se nachází pomník Mistra Jana Husa z r.1923 a pomník K.H.Borovského z r.1910. 

V současné době žije v obci 568 obyvatel, rozloha katastru je 1156 ha.

OÚ Čečelice,Všetatská 41, 

PSČ 277 32           

tel.:0206/ 69 61 91        

e-mail:  ouceceli@melnik.cesnet.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na mapu celého regionu Brandýs nad Labem