Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Boskovická brázda

Část regionu: Boskovice

Obec: Vanovice

Vanovice

Vesnice Vanovice leží 7 kilometrů severně od Boskovic na svahu, který zde přechází do úrovně Malé Hané. První zmínky o obci pocházejí z druhé pol. 12.st. ( poprvé je jmenována v listině českého krále Vladislav II z roku 1776Pro život obce jsou určující dvě církve- evangelická a katolická: Dělení se odrazilo i ve znaku obce, neboť rys je dělení je typický a určující pro celou historii obce. Znak obsahuje figuru kalicha, která reprezentuje dominantní a určující nekatolickou historii a život. Druhou figurou je figura Svatopetrského klíče, která reprezentuje jednak katolický vliv  a historii a jednak touhu lidí po vědění (ve Vanovicích se první zmínky o škole objevují od konce 16. st., přímý doklad o škole pochází z roku 1690 ). Obě figury mají zlatou (žlutou) barvu a jsou v černém poli. Oblast Malé Hané je významným zemědělským krajem. Vanovice v tomto kraji vynikají sadařstvím a ovocnářstvím se 100 letou tradicí. Tento jedinečný rys tvoří třetí figura – malý stromek zelené barvy ve stříbrném štítě. Obec Vanovice část Drvalovice je plynofikována s vlastním vodovodem, po rekonstrukci elektrické sítě. Má vypracovaný a schválený plán obnovy vesnice, který řeší rozšíření individuální bytové výstavby, vybudování sportovního areálu pro kulturní vyžití atd. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je pěvecký sbor Vlastimil, tělovýchovná jednota, sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení a také agroturistika poskytována “Ranchem M”. K rekreaci mohou návštěvníci využít krásné okolní přírody.

OÚ Vanovice, PSČ 679 36 , 

tel/fax 0501/465 621

 

 

 

Zpět na mapu celého regionu Boskovická brázda