Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Podblanicko

 
1.Neveklov
2.Benešov
3.Bílkovice
4.Vrchotovy Janovice
5.Jankov
6.Vlašim
7.Sedlec-Prčice
8.Neustupov
9.Načeradec
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Středočeského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Středočeský

Region: Podblanicko

Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Neveklov Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Benešov Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Bílkovice Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Vrchotovy Janovice Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Jankov Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Vlašim Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Sedlec-Prčice Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Neustupov Středočeský kraj-region Podblanicko-část regionu Načeradec

Podblanicko a Česká Sibiř

Reliéf Podblanicka a České Sibiře se stal působením erozně-denudačních sil  členitým, jakoby zvlněným a tvarově velmi bohatým. Lokalita svým geologickým charakterem náleží do Česko-moravské soustavy. Vlastní Podblanicko je součástí tzv. Vlašimské pahorkatiny. Rozkládá se v okolí legendárního a pověstmi opředeného vrchu Velký Blaník (632 m), který se hrdě tyčí nad okolní krajinou a podle kterého nese i Podblanicko svůj název. Okolo Velkého i Malého Blaníku leží chráněná krajinná oblast Blaník, typická svými hustými smrčinami. Její osu tvoří řeka Blatnice. Vlašimská i na mapě zčásti zachycená Benešovská pahorkatina jsou tvořeny žulovými horninami s poměrně vysokým obsahem vzácných kovů včetně zlata, které bylo v minulosti na několika místech dobýváno. Benešovsko zdobí bohatá vodní soustava, kterou napájí Konopištský potok a  která je tvořena rybníky Podhrázský, Splavský, Semovický, Jarkovický a Konopištský. U Votic začíná kraj nazvaný pro své drsné a chladné podnebí spisovatelem Karlem Herbenem jako Česká Sibiř. Na jih se táhne k Táboru, na západ potom až k řece Vltavě.  Svou krásou upoutá zvláště na podzim, kdy listí vybarví stromy – ty dávají vyniknout nádheře lesů a hájků střídajících se rytmicky s drobnými políčky, pastvinami nebo stráněmi posetými sytě červenými šípky. K neopomenutelným přírodním krásám náleží malebná kotlina Český Meran u Sedlce-Prčic i blízká Čertova hrbatina s hlubokým až pralesovitým porostem a  nehybnými „stády“ žulových kamenů. Oblast byla osídlena již v 10. století  - dodnes její charakter dotvářejí trosky středověkých tvrzí a hradů – např. Vlašim, Český Štenberk, zachovalé zámky – Konopiště, Vrchotovy Janovice, Jemniště i řada kostelů a krásných církevních památek. Podblanicko a Česká Sibiř si neustále uchovávají  kouzlo krajiny harmonicky vyvážené a spjaté s přírodou.  I dnes vyvolávají pocit jakéhosi vnitřně přítomného tajemství, plného dobrodružství a skryté romantiky.