Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Zlínský

Region: Bílé Karpaty

Část regionu: Starý Hrozenkov

Obec: Moravské Kopanice

Bělokarpatským Kopanicím dominuje centrální obec Starý Hrozenkov se satelitnímu obcemi Vápenice, Žítková a Vyškovec. Rozkládají se na moravsko- slovenském pomezí a jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Tato oblast byla rovněž v roce 1996 uznána jako Biosférická reservace Bílé Karpaty. Největším bohatstvím Moravských Kopanic je dochovalý krajinný ráz, dochované zbytky tradičních řemesel a folklóru, jenž společně s přírodním bohatstvím dovede upoutat návštěvníka v každém ročním období. Příroda stále udivuje znalce i kohokoliv, kdo dokáže vnímat pestrost a bohatství zdejšího kraje. Lidé ze Starého Hrozenkova, Vápenic, Žítkové i Vyškovce si jsou vědomi hodnoty zdejšího kraje, a proto vytvářejí podmínky pro možnost plného turistického vyžití v rámci udržované krajiny. Jedna z forem je agroturistika, kde ubytovací možnosti jsou často přímo v zemědělských usedlostech. Moravské Kopanice také nabízí rekreaci jak standardní, ale také evropské úrovně. K pravidelným akcím vycházejících z tradic patří každoroční Kopaničářské slavnosti, Festival dechových hudeb a Biodožínky. 
Informace o Moravských Kopanicích získáte v infocentru tel.: 06333/696323, 

OÚ St. Hrozenkov 

tel.: 0633/696111, 

OÚ Vápenice 

tel.: 0633/696113, 

OÚ Žítková 

tel.: 0633/696301 

OÚ Vyškovec 

tel.: 0633/696952 

Zpět na mapu celého regionu Bílé Karpaty